Vox Print

po revoluci v roce 89 se začal majetek státu rozdávat v privatizacích. Tenkrát jsme svoji šanci promarnili. Dnes se znovu rozdává. Jedná se o EU dotace. Opět na to nedosáhnou všichni. Některé firmy potřebné investice platí ze svého, ti chytřejší dostanou 45-ti % dotaci a zbytek si půjčí v bance. Obyčejný člověk z toho zase nemá nic. Mnoho našich zákazníků nás nutí tisknout archy pro výrobu reklamy u nás.

V příštím roce se pokusíme získat půjčku a dotaci na nákup tiskárny. Investice ca. 30 mil. kč. Z toho by samozřejmě profitovali obyčejní akcionáři.

Tento projekt je zatím pouze ve stádiu úvah. Pokoušíme se získat zahraničního investora, který by část prvotních nákladů spolufinancoval.


Obrázky zdroj: www.presscity.com